ΙΡΙΔΑ

O χώρος μεταμορφώνεται σε ένα δροσερό καταφύγιο

που στεγάζει τις εκδηλώσεις

ευχάριστα σε κάθε καιρό και θερμοκρασία

 

Χωρητικότητα

Εσωτερικού χώρου:  220 Άτομα

Εξωτερικού χώρου:  450 Άτομα